10-B – 19.20.1.2. Uygulama Sınavı

int buzzer = 3;
int buton = 4;
int ldr_deger;

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 pinMode(buton, INPUT);
}

void loop() {
 if (digitalRead(buton) == HIGH) {
  ldr_deger = analogRead(A4);
  Serial.print("Ölçülen ışık seviyesi ");
  Serial.print(ldr_deger);
  Serial.print(", buzzer ");
  Serial.print(ldr_deger / 4);
  Serial.println(" ms aralıklar ile ötüp susmaktadır.");}
 if (ldr_deger!=0){ 	
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  delay(ldr_deger*0.3);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  delay(ldr_deger*0.3);}
}

Leave a Reply