Etik, Güvenlik ve Toplum – 1

Etik, Güvenlik ve Toplum - 1

k1.1.6Temeli bilişim teknolojilerine dayanan, tüm cihaz ve sistemleri kapsayan yapıya verilen genel ad aşağıdakilerden hangisidir?
k1.1.2
I. Kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü ürün sahipliğine denir.
II. "Telif Hakkı" ile fikri mülkiyet haklarımız hukuken korunur.
III. Fikri mülkiyetine sahip olduğumuz eserleri korumak için "Patent" belgesi alırız.
IV. "Genel Kamu Lisansı" (GPL) ile eserlerimizi tamamen koruruz. 

Yukarıda "Fikri Mülkiyet" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
k1.1.5İnternet etiği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
k1.1.7I. Parola, büyük/küçük harfler, noktalama işaretleri ve özel karakterler içermelidir.
II. Kullanılan çeşitli bilişim hizmetleri için aynı parola kullanılabilir. 
III. Parola, aksi belirtilmedikçe en az sekiz karakter uzunluğunda olmalıdır.
IV. Parola veya parolayı çağrıştıracak herhangi bir bilgi paylaşılmamalıdır.

Bilişim dünyasında kimlik ve parola yönetimi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangilerini uygularsak gizlilik ve güvenliğimiz açısından daha doğru olur?
k1.1.8Zararlı yazılımlara karşı önlem alabilmek için aşağıdakilerden hangisi uygulamamalıyız?
k1.1.4Aşağıdaki sitelere girmemiz halinde hangisi bize gizlilik veya güvenlik açısından sorun oluşturabilir?
k1.1.3Aşağıdaki seçeneklerde "Creative Commons Lisansı" ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
k1.1.1- Bilişim teknolojilerinin ve İnternet’in kullanımı sırasında uyulması gereken kuralları tanımlayan ilkelere ____________ denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?