Algoritma - 1

1. 
k1.3.2
Klavyeden girilen brüt maaşa %8 vergi kesintisi uygulandıktan sonra net maaşı bulup ekranda gösteren programın algoritması aşağıda verilmiştir.
1. Başla
2. Değişkenler; bM, nM, vergi=0,08
3. bM = Brüt maaş miktarını gir
4. _______________
5. ____ değişkenin değerini ekranda göster
6. Bitir

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla gelmesi gerekenler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2. 
k1.3.1
Bir üçgene ait taban kenar uzunluğu ve yüksekliği klavyeden girildikten sonra üçgenin alanını hesaplayan programın algoritması aşağıda verilmiştir.
I. Başla
II. Değişkenler; tku, yuk, alan
III. tku = Taban kenar uzunluğunu gir
IV. alan = tku * yuk / 2
V. yuk = Yüksekliği gir
VI. alan değişkeninin değerini ekrana yazdır
VII. Bitir

Yukarıdaki algoritmanın doğru sonuç vermesi için hangi iki adımın yerlerini değiştirmek gerekmektedir?
3. 
k1.3.3
Klavyeden girilen santimetre(cm) cinsinden bir uzunluğu metre(m) cinsine çevirip ekranda gösteren programın algoritması aşağıda karışık olarak verilmiştir.
I. Değişkenler; cm, m
II. Başla
III. cm = cm cinsinden uzunluğu giriniz
IV. Bitir
V. m değişkeninin değerini ekrana yaz
VI. m = cm / 100

Yukarıdaki algoritmanın doğru sonuç vermesi için adımlarının sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Leave a Reply