Problem Çözme Süreci - 1

k1.2.7
I. Üslü Sayılar
II. Toplama ve Çıkarma
III. Parantezler
IV. Çarpma ve Bölme

Yukarıda verilen işlem önceliği adımlarının doğru sıralanaşı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
k1.2.3
I. Matematiksel işlem yapacağımız sayılar sayısal veri olarak tanıtılmalıdır.
II. Bir kişinin doğum yılına ait veri karakter dizisi olarak tanıtılabilir.
III. "and, or ve not" mantıksal verilerdir.

Yukarıda verilen veri türleri ile ilgili bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
k1.2.4
Aşağıda verilen değişkenlerden hangisi  değişken isimlendirme kurallarına uygun olarak oluşturulmuştur?
k1.2.1
a. Mantıksal Hatalar (Logic Error - Bug)
b. Söz Dizimsel Hatalar (Syntax Error)
c. Çalışma Zamanı Hataları (Runtime Error)

I. Kesin ve net ifadeler ile belli olan programlama dilinin yapısı ve bu yapı hakkındaki kurallara uyulmadığında ortaya çıkar.
II. Hesaplanması mümkün olmayan işlemler ya da hiç gerçekleşmeyecek koşulların yürütülmesi gibi durumlarda ortaya çıkar.
III. Bu hatada program, genellikle hata vermeden çalışır ancak çoğu zaman beklenen sonucu üretmez. En tehlikeli ve bulunması zor bir hatadır.

Yukarıda verilen hata ayıklama türleri ve açıklamaları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
k1.2.6
I. Mantıksal   or
II. Matematiksel   *
III. İlişkisel   ><
IV. Matematiksel   ++
V. İlişkisel   ==

Yukarıda verilen operatör türleri ve operatörleri eşleştirmelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
k1.2.2
Aşağıda verilen veriler ve türleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
k1.2.5
- Her programlama dilinin kendi yapısında olan ya da programcının kendine ait hazırlayabildiği, tekrarlanan işlemler için kullanılan ve böylece programcının, hem problemi daha hızlı çözmesini hem de programın daha anlaşılır olmasını sağlayan yapıya _________ denir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

Leave a Reply